Ιστορία του σχολείου (1711 – 1976)

Η πνευματική δραστηριότητα των Καλαβρύτων αποτυπώνεται και στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, η οποία σημειώνει ιδιαίτερη κινητικότητα κατά την τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας. Περισσότερα…

Μετά την αποχώρηση του Χ. Παμπούκη από το Ελληνικό Καλαβρύτων, το σχολείο περιέπεσε σε αδράνεια δεδομένου ότι δεν εκδηλώθηκε κρατική προσπάθεια ούτε και δόθηκε επιχορήγηση για την πλήρωση της θέσης ελληνοδιδασκάλου Περισσότερα…

Στην περίοδο 1944-47 υπολειτούργησαν δύο (2) Γυμνάσια, το ένα στην Κέρτεζη -στεγάστηκε στο σπίτι του Στριφτόμπολα- και το άλλο στα Καλάβρυτα, το οποίο στεγάστηκε στο στενόχωρο και «καταθλιπτικό» κτίριο «Τσεντούρου» Περισσότερα…

Η δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης οργανώθηκε σε δύο κύκλους σπουδών δυνάμει του Β.Δ. «περί του κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων» στις 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιαν. 1837. Περισσότερα…

Ο Γυμνασιάρχης κ. Αντ. Οικονόμου ευηρεστήθη να μας ανακοινώση τα ακόλουθα: Το προσωπικόν του Γυμνασίου εφέτος είναι πλήρες. Διωρίσθη μάλιστα και καθηγήτρια της Ωδικής Περισσότερα…

Το σχέδιο αφορά την κατασκευή νέου διώροφου Γυμνασίου μετά από καταστροφική πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα το 1956 του Γυμνασίου που είχε κτιστεί από τον Ευσέβιο Κηπουργό. Περισσότερα…

Φωτογραφικό Υλικο