Αποσπάσματα από την εφημερίδα “Τα Καλάβρυτα”

Αποσπάσματα από την εφημερίδα “Τα Καλάβρυτα”

(συντάκτης: Χρήστος Φωτεινόπουλος , ημερ/νία: 18-11-2010)

 

Ο Γυμνασιάρχης κ. Αντ. Οικονόμου ευηρεστήθη να μας ανακοινώση τα ακόλουθα:
Το προσωπικόν του Γυμνασίου εφέτος είναι πλήρες. Διωρίσθη μάλιστα και καθηγήτρια της Ωδικής. Το Γυμνάσιον εμπλουτίσθη κατά το 1931 με παιδικόν κινηματογράφον, φυσικά όργανα αξίας δραχμών 20.000, γεωφυσικούς χάρτας κ.λπ. Καθιερώθησαν ετήσιαι πολυήμεροι εκδρομαί. [?] Η φοίτησις των μαθητών είναι μάλλον τακτική και η διαγωγή αυτών δύναται τις να είπη είναι κοσμιωτάτη. Δυστυχώς όμως δεν παρατηρείται επιμέλεια και προθυμία αυτών εις τα μαθήματα ως παλαιότερον. [?] Ατυχώς ακόμη παραμένουσιν άλυτα τα ζητήματα της ανεγέρσεως των Γυμναστηρίου και Γυμνασίου. [?]

Τα Καλάβρυτα: Εφημερίς ανεξάρτητος πολιτική και κοινωνική.
Διευθυντής: Νίκος Γάσπαρης, Αριθ. Φ. 210, 30/12/1931

Το Υπουργείον της Παιδείας ενέκρινεν όπως ενοικιασθή δια μίαν πενταετίαν η οικία του κ. Δ.Τσαπάρα δια Γυμνάσιον, όπου θα συγκεντρωθούν και αι 6 τάξεις.

Τα Καλάβρυτα: Εφημερίς ανεξάρτητος πολιτική και κοινωνική.
Διευθυντής: Νίκος Γάσπαρης, Αριθ. Φ. 111, 7/2/1930

Μαζύ με τον άλλον κόσμο πρωί-πρωί και οι μαθηταί του Γυμνασίου μας εύθυμοι και ζωηροί τράβηξαν να γιορτάσουν, αδελφωμένα φυντάνια της φύσεως, την εορτήν των ανθέων. [?]
Μα την έλλειψι αυτή την συνεπλήρωσαν οι εκ των μαθητών μουσικοί που με κλαρίνα, μανδολίνα και βιολιά σκόρπισαν αφάνταστη ευθυμία, εις ην μετέσχον και οι καθηγηταί των μετά πολλών προσκεκλημένων των.
Δύο χοροί εις διαρκή κίνησιν στεφάνωναν τ? αλώνια των «αυλών» που τους φιλοξένησαν διακοπτόμενοι από το φαγητόν των μόνον που με το Καλαβρυτινό κρασί προσέθετε αφάνταστη ευθυμία και κέφι.
Όταν επέστρεψαν κατά το βραδάκι και έστησαν χορό στο Πανελλήνιο τίποτα δεν πρόδιδε κούρασι. Πάντα εύθυμοι, πάντα σφρυγηλοί, οι μαθηταί μας εμαίνοντο κυριολεκτικώς μέχρι της 10ης νυκτερινής οπότε η διαταγή των καθηγητών των τους έστειλε στα σπίτια τους με τις πιο ευχάριστες εντυπώσεις.

Τα Καλάβρυτα: Εφημερίς ανεξάρτητος πολιτική και κοινωνική.
Διευθυντής: Νίκος Γάσπαρης, Αριθ. Φ. 176, 7/5/1931