Ετήσιος προγραμματισμός και λειτουργεία

Το   ΓΕΛ Καλαβρύτων «ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ»  χαρακτηρίζεται, σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 ως Δημόσιο  Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ), σε υλοποίηση της αριθμ. 107/1/158/17-4-91 οδηγίας της Δ/νσης ΠΣΕΑ Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σε εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου...

Για να δείτε την  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του ΓΕ.Λ. Καλαβρύτων και αφορά το σχολικό έτος 2020-2021 κατά κύριο λόγο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο. year-2020-school-0653010-form-1-synopsis...