Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Λυκείου Καλαβρύτων

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Λυκείου Καλαβρύτων

Η ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Λυκείου Καλαβρύτων σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Η Πράξη «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.