Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της χώρας

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της χώρας

Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού, αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, των πανεπιστημίων και πάσης φύσεως λοιπών εκπαιδευτικών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, σε όλη τη χώρα για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020. Δείτε το αντίστοιχο ΦΕΚ.

ΦΕΚ 783_β