Υπεύθυνοι τμημάτων

Για το σχολικό έτος 2019-2020 οι υπεύθυνοι τμημάτων είναι οι παρακάτω

Α’ τάξη: κ. Αγγελακόπουλος Νικόλαος

Β’ τάξη: κ.κ. Αθανασοπούλου Παναγιώτα και Χάλλας Κωνσταντίνος

Γ’ τάξη: κ. Νάκος Μιχαήλ