Ωρολόγιο πρόγραμμα

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας

δοκιμή