Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του ΓΕ.Λ. Καλαβρύτων

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του ΓΕ.Λ. Καλαβρύτων

Για να δείτε την  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του ΓΕ.Λ. Καλαβρύτων και αφορά το σχολικό έτος 2020-2021 κατά κύριο λόγο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

year-2020-school-0653010-form-1-synopsis