Ανακοίνωση έναρξης δρομολογίου σχολικού λεωφορείου

Ανακοίνωση έναρξης δρομολογίου σχολικού λεωφορείου

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από αύριο 1 Οκτωβρίου 2020 θα ξεκινήσει το δρομολόγιο “ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑ – ΜΑΝΕΣΙ – ΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ” αποκλειστικά για μαθήτριες-τές των σχολείων μας. Με το δρομολόγιο αυτό θα εξυπηρετούνται και οι μαθήτριες-τές των λυκείων που δεν δικαιούνταν μεταφορά με τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία.  Επισυνάπτεται η με αριθμό 963/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά την ανάθεση δρομολογίων με μισθωμένο λεωφορείο και περιγραφή διαδρομής “ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑ – ΜΑΝΕΣΙ – ΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ” .

ΑΠΟΦ 963_2020 ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΠΔΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜ. 2 ΔΙΠΛΩΝ ΔΡΟΜ ΜΕ ΛΕΩΦ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-1