Ανακοίνωση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καλαβρύτων

Ανακοίνωση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καλαβρύτων

Στα πλαίσια της τηλεκπαίδευσης των μαθητών τις τελευταίες ημέρες έχουν κάνει την εμφάνισή τους φαινόμενα εισόδου τρίτων προσώπων στις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών. Η είσοδος είναι δυνατή μετά από κλοπή  και χρήση της διεύθυνσης και χρησιμοποιώντας ψεύτικο όνομα μαθητή, πράξη καταδικαστέα αλλά παράλληλα και παράνομη.

Επειδή η πράξη αυτή:

1)  Δεν αποτελεί μια απλή σχολική φάρσα,

2) Ο  δράστης έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες προσωπικών δεδομένων κάποιες φορές φθάνοντας μέχρι την απειλή ,

3) «Η συγκεκριμένη πράξη έχει ιδιαίτερη ηθική απαξία, αφού ο υπαίτιος εισέρχεται παράνομα σε ένα διαδικτυακό μαθητικό περιβάλλον, διαταράσσει αυτό, δημιουργεί εντυπώσεις προσποιούμενος μαθητή της τάξης και ενοχοποιεί τον εν λόγω μαθητή, ο οποίος υφίσταται σοκ και τρόμο. Είναι μια μορφή εκφοβισμού», (Σοφία Σταυράκη, δικηγόρος),

4) Η πλατφόρμα συλλέγει μεταδεδομένα μεταξύ των οποίων είναι: α) η διεύθυνση IP, β) το αναγνωριστικό “User Agent”, γ) ο τύπος υλικού, δ) ο τύπος και η έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε) η έκδοση διακομιστή-πελάτη, στ) η διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) η έκδοση εφαρμογής, η) οι υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ), θ) οι πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και viii) συνδεσιμότητα, όλα δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να οδηγήσουν τις αρχές με ακρίβεια στο σπίτι του δράστη και

5) Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για να κάνουν το καλύτερο δυνατό στη μαθησιακή διαδικασία σε αυτές τις δύσκολες για όλους συνθήκες και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαξιώνει αυτήν την προσπάθεια,

Οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαβρύτων δηλώνουν πως θα καλύψουν το κόστος για την νομική υποστήριξη όποιου εκπαιδευτικού αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα. Καλούν τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν παρόμοιο θέμα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους να κρατήσουν στοιχεία και να επικοινωνήσουν με το διευθυντή τους. Επίσης καλούμε τους γονείς να μιλήσουν με τα παιδιά τους και να παρακολουθούν καθημερινά την υλοποίηση των μαθημάτων των παιδιών τους, ενημερώνοντας τους διευθυντές σε κάθε περίπτωση που πέσει στην αντίληψή τους κάποια ύποπτη ενέργεια.

Οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών

Κουτρουλάκης Βασίλειος (Α/βάθμια ΣΧ. Επ. Δ. Καλαβρύτων)

Σαμαρτζόπουλος Ιωάννης (Β/βάθμια ΣΧ. Επ. Δ. Καλαβρύτων)