Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών εκπαιδευτικής εκδρομής Α Λυκείου στο Δίστομο