Ενδιαφέρουσα διαδικτυακή δράση με τίτλο: «Οι Σπουδές στο Πανεπιστήμιο και η Επαγγελματική Αποκατάσταση των Αποφοίτων»

Ενδιαφέρουσα διαδικτυακή δράση με τίτλο: «Οι Σπουδές στο Πανεπιστήμιο και η Επαγγελματική Αποκατάσταση των Αποφοίτων»

Το 1ο ΚΕΣΥ και το 2ο ΚΕΣΥ Αχαΐας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους(άρθρο 16, παρ. 2, ζ του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΕΣΥ), συνδιοργανώνουν με το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών διαδικτυακή δράση με τίτλο: «Οι Σπουδές στο Πανεπιστήμιο και η Επαγγελματική Αποκατάσταση των Αποφοίτων», αποκλειστικά για τους/τις μαθητές/τριες της Γ ́ τάξης των Λυκείων της Αχαΐας, με στόχο τη πληρέστερη ενημέρωση τους για τα προγράμματα σπουδών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, τις εκπαιδευτικές τους επιλογές, τις επαγγελματικές προοπτικές, καθώς και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης. Η δράση έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (αρ. πρωτ. Φ.23/2814/1242021συνημμένο). Η δράση θα πραγματοποιηθεί μέσω Webex στις 20, 21 και 22 Απριλίου 2021 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα για τους μαθητές της Γ’ τάξης. 

Μετά από επικοινωνία με το ΚΕΣΥ, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της εκδήλωσης αφού θα παρουσιαστούν τουλάχιστον 23 τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρώναπό τους προέδρους ή καθηγητές των τμημάτων, οι παρουσιάσεις θα ανέβουν στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου και θα προγραμματιστεί από το σύλλογο διδασκόντων η προβολή τους και στους μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΣΥ – PDF