Επείγουσα ενημέρωση τελειοφοίτων και αποφοίτων για την αίτηση-δήλωση των Πανελλαδικών εξετάσεων

Επείγουσα ενημέρωση τελειοφοίτων και αποφοίτων για την αίτηση-δήλωση των Πανελλαδικών εξετάσεων

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές

Αγαπητοί απόφοιτοι

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν φέτος, παρακαλείστε για την τήρηση της  προθεσμίας (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020) για την υποβολή της αίτησης-δήλωσης,  καθώς η μη εμπρόθεσμη υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης έχει συνέπειες στη συμμετοχή σας ως υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σημασία του τέταρτου και του επιπλέον-πέμπτου μαθήματος που επιλέγετε να εξεταστείτε σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχέση με τα επιστημονικά πεδία που πρόκειται να επιλέξετε καθώς  επίσης στα δύο μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας για κάθε επιστημονικό πεδίο.

Σε κάθε περίπτωση διαβάστε με μεγάλη προσοχή την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, θυμηθείτε τις ενημερώσεις που έχουμε κάνει στο σχολείο μας για αυτό το θέμα και τέλος για οποιαδήποτε απορία σας επικοινωνήστε μαζί μου.

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Νικ. Σπανός