Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 Ειδικών Μαθημάτων