Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου τα αποτελέσματα προαγωγής και απόλυσης για τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του ΓΕΛ Καλαβρύτων σχολικού έτους 2019 – 20. Για την ανάγνωση των αποτελεσμάτων απαιτείται ο αριθμός μητρώου του μαθητή. Οι έλεγχοι επίδοσης θα σταλούν μέσω......