Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών.

Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών.

Το   ΓΕΛ Καλαβρύτων «ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ»  χαρακτηρίζεται, σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 ως Δημόσιο  Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ), σε υλοποίηση της αριθμ. 107/1/158/17-4-91 οδηγίας της Δ/νσης ΠΣΕΑ Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σε εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου καταρτίζεται ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων   στο   Σχολείο   αυτό   μαθητών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών.

Στην κατεύθυνση αυτή, στη Σχολική μας Μονάδα για το παρόν σχολικό έτος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

–    σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου

  • διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό.

–      ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και

των αρμόδιων φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην υλοποίηση του  Σχεδίου.

Ενημερωθείτε για τον εσωτερικό κανονισμό στον παρακάτω σύνδεσμο:

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης)