Ασφάλεια στο σχολείο

Ασφάλεια στο σχολείο

Στα πλαίσια της ανάγκης διασφάλισης της ασφάλειας των μαθητών στο σχολικό χώρο το Υπουργείο Παιδείας επαναπροώθησε για ενημέρωση όλων διάταξη Π.Δ. (παρ. 3, του κεφ. Β,
του άρθρου 18, του Π.Δ. 79/2017 , ΦΕΚ 109 Α΄) την οποία μπορείτε να δείτε

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2020-02/diefkriniseis-se-erotimata-25-02-2020.pdf