Προκήρυξη για Αστυνομικές Σχολές 2020

Προκήρυξη για Αστυνομικές Σχολές 2020

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Αστυνομικές σχολές για το 2020. Δείτε την προκήρυξη

Προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές 2020

και τις προθεσμίες για την υποβολή της αίτησης

Προθεσμίες υποβολής αίτησης