Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές και το Λιμενικό Σώμα