Πρόγραμμα κοσμικών ακτίνων μNet

Πρόγραμμα κοσμικών ακτίνων μNet

Το Εργαστήριο Φυσικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) αναπτύσσει και θα λειτουργήσει ένα δίκτυο (μΝΕΤ) από είκοσι ανιχνευτικούς σταθμούς που θα εγκατασταθούν σε ισάριθμες σχολικές μονάδες της Πελοποννήσου. Σαράντα επιπλέον σχολικές μονάδες στον ελλαδικό χώρο θα λειτουργούν εξ’ αποστάσεως τους ανιχνευτικούς σταθμούς του ΕΑΠ και τις ειδικές διατάξεις απομακρυσμένης πρόσβασης.

Το Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων συμμετέχει στο πρόγραμμα και θα φιλοξενήσει αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης Κοσμικών Ακτίνων (τηλεσκόπιο μCosmics). Eπιπλέον θα συμμετάσχει στο δίκτυο μNet, το οποίο ως αντίστοιχο των δικτύων του εξωτερικού, θα είναι το ελληνικό σχολικό δίκτυο εκπαιδευτικών ανιχνευτικών σταθμών Κοσμικών Ακτίνων.

Στόχος του δικτύου είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε ολόκληρη την πειραματική διαδικασία, που περιλαμβάνει την κατασκευή του οργάνου, τη ρύθμισή του, τον έλεγχο της λειτουργίας του και τελικά τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά της κοσμικής ακτινοβολίας.

Μέσω του δικτύου μNet οι σχολικές μονάδες θα συνεργάζονται σε επιστημονικό επίπεδο και θα συζητούν τις μεθοδολογίες και τα αποτελέσματά τους, ενώ σε σχολικές εκδηλώσεις και ημερίδες θα διαχέουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στους υπόλοιπους μαθητές αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

Η σπουδαιότητα της συμμετοχής μαθητών σε ερευνητικά προγράμματα τεχνολογίας αιχμής και υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη όπως:

  • Βελτιωμένη ακαδημαϊκή απόδοση

  • Επίτευξη υψηλότερης αυτοεκτίμησης

  • Κοινωνικές δεξιότητες και ευκαιρίες

  • Παραγωγική ενασχόληση εκτός σχολικού προγράμματος

  • Βασικές δεξιότητες για τη ζωή (ομαδική εργασία, διαχείριση χρόνου, αναλυτική σκέψη κλπ)

  • Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με συνομηλίκους από διαφορετικές χώρες

  • Συγγραφή επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεις σε περιοδικά

 

Την επίβλεψη και την καθοδήγηση της ομάδας των μαθητών στις εκπαιδευτικές δράσεις, που εισάγουν τους μαθητές στη σύγχρονη πειραματική μεθοδολογία της φυσικής των Κοσμικών Ακτίνων, έχει η Φυσικός του ΓΕΛ Καλαβρύτων Μπιλάλη Ευφροσύνη.