“Τι πετάει στον αέρα; / Che cos’è che in aria vola?”