Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 «ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ»

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 

Περιεχόμενα

 1. Η ανάγκη της οργάνωσης στη σχολική ζωή
 2. Σκοπός και στόχοι του σχολείου
 3. Κανόνες λειτουργίας του σχολείου
 • Γενικές αρχές
 • Ξεκίνημα της ημέρας
 • Στο μάθημα
 • Στο διάλειμμα
 • Σεβασμός των χώρων και των μέσων
 • Σχέσεις με τους συμμαθητές
 • Σχέσεις με τους καθηγητές
 • Θέματα εμφάνισης
 • Εκδηλώσεις στο σχολείο
 • Περίπατοι και εκδρομές
 • Για αυτά δεν συζητάμε..
 • Ο φόβος δεν υπάρχει…
 1. Παιδαγωγικός έλεγχος και συνέπειες
 2. Εκπαιδευτικό προσωπικό
 3. Συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες
 4. Συμφωνία στην εφαρμογή του πλαισίου οργάνωσης
 5. Για το τέλος…

 

1.Η ανάγκη οργάνωσης στη σχολική ζωή

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Η εσωτερική οργάνωση της ζωής στη σχολική κοινότητα οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες μιας δημοκρατικής κοινωνίας όπου ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός του άλλου είναι τα θεμέλια της λειτουργίας του. Να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί κύρια με το παράδειγμα, δηλαδή τη στάση και συμπεριφορά όλων όσων άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Εκπαιδευτικοί, γονείς τοπικές αρχές και φορείς, διοικητικοί φορείς της εκπαίδευσης. Πρέπει να αναδεικνύεται η ατομικότητα και παράλληλα η κοινωνική διάσταση του ατόμου, το συλλογικό ον. Το σχολείο λοιπόν έχει ένα δύσκολο έργο, οφείλει να συνδυάσει την ατομική και συλλογική ελευθερία με την κοινωνική ευθύνη. Και επειδή, αποδεδειγμένα πλέον,  καμιά κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κανόνες, όρια και κατανομή ρόλων και ευθυνών υπάρχει ανάγκη η εσωτερική οργάνωση του σχολείου να στηρίζεται σε κανόνες. Σε κανόνες όμως κοινά αποδεκτούς, που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (καθηγητών, μαθητών, γονέων, φορέων) με διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό, κατανόηση και ανοχή. Η γόνιμη επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, η επιτυχής οργάνωση της σχολικής ζωής, το θετικό κλίμα που επικρατεί μέσα και έξω απ΄ την τάξη, η ευδόκιμη λειτουργία της τάξης και ευρύτερα του σχολείου, διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται ο μαθητής και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Στο πλαίσιο αυτό, η τήρηση των κανόνων της σχολικής κοινότητας αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό στοιχείο ενός  σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου, που δεν έχει στόχο να περιορίσει τις ελευθερίες των νέων παιδιών, αλλά να αναδείξει τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητές τους στη δημιουργία δημοκρατικής συνείδησης και συνεργασίας ώστε η ένταξη στην κοινωνία όχι μόνο να είναι ομαλή, αλλά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις θετικής παρουσίας  μέσα από τις γνώσεις και αξίες που θα διαμορφωθούν και θα αποκτηθούν.

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με το ΦΕΚ 120/Β/23-01-2018, άρθρο 30  ο Σύλλογος διδασκόντων/ουσών του ΓΕΛ Καλαβρύτων σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες, προχώρησε στην σύνταξη και εφαρμογή ενός σαφούς κανονιστικού πλαισίου, σχολικού κανονισμού, στις βασικές υποχρεώσεις όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και οι οποίες καθοδηγούν, ρυθμίζουν και διαμορφώνουν τις συμπεριφορές μαθητών και εκπαιδευτικών, της καθημερινότητας στον χώρο του σχολείου, επιλύει συγκρούσεις και αντιμετωπίζει προβληματικές  συμπεριφορές. Ενός σχολικού κανονισμού που στόχος του είναι η δυναμική σύνδεση με το περιβάλλον, που δε θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά παιδαγωγικό μέσο για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας, με έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, που ευελπιστεί ότι αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών, που προάγει την προσαρμογή και την υπευθυνότητα. Ενός σχολικού κανονισμού που η βούληση είναι να διαπνέεται από τις αρχές της δημοκρατικής σχολικής διοίκησης και οι μαθητές/τριες να έχουν ένα κομβικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, στη διαμόρφωση και τήρησή του. Ενός συμβολαίου που πρέπει να υπάρχει προκειμένου να εμπνέει την αυτοπειθαρχία που απαιτεί η δημοκρατική λειτουργία κάθε συλλογικότητας.

 1. Σκοπός και στόχοι του σχολείου

Ο σκοπός και οι στόχοι του εκπαιδευτικού μας συστήματος όπως έχουν περιγραφεί από το παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι:  Το εκπαιδευτικό σύστημα αναμφισβήτητα αποτελεί βασικό θεσμό που συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή και την αρμονική ένταξή του στην κοινωνία. Καθίσταται ωστόσο επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι μαθησιακές και κοινωνικοποιητικές λειτουργίες του σχολείου, ώστε να διαμορφωθεί ένα ισχυρό σχολικό παιδαγωγικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητος ένας εκπαιδευτικός σχεδιασμός, µε έναρξη από την υποχρεωτική εκπαίδευση και υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων αλλά και των επιθυμητών επιδιώξεων. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να οδηγεί στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στη δυναμική των καιρών και να απαντά στις προκλήσεις της εποχής µας, καθώς η βασική διαμόρφωση του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος που ξεκίνησε µε τη συμβολή του εκπαιδευτικού ομίλου (Δελμούζος, Γληνός, Τριανταφυλλίδης) στις αρχές του περασμένου αιώνα και κορυφώθηκε τη δεκαετία του 1960 µε τον Ε. Παπανούτσο απαιτεί γενναίες προσαρμοστικές αλλαγές. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται αναγκαίο να προωθηθούν:

α. η εξασφάλιση συνθηκών που επιτρέπουν στο μαθητή να αναπτύξει την προσωπικότητα του με ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηματική σταθερότητα, κριτική και διαλεκτική ικανότητα καθώς και θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια µια προσωπικότητα υπεύθυνη, δημοκρατική και ελεύθερη, µε κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς θρησκευτικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις,

β. η δημιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτομο τη δυνατότητα της δια βίου ανανέωσης γνώσεων και δεξιοτήτων,

γ. η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας,

δ. η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και την καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών,

ε. η καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη µε την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής µας ταυτότητας και της πολιτισμικής µας αυτογνωσίας και

στ. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας.

Εξάλλου ανάλογος είναι και ο προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση. Η διαφύλαξη της δημοκρατικότητας του πολιτικού βίου, της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του διεθνισμού, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού, της εργασίας, της πνευματικής καλλιέργειας και της κοινωνικής συνοχής σε ανοιχτές πλουραλιστικές κοινωνίες, πλαισιώνουν τον κοινό μελλοντικό σκοπό της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης. Ο σκοπός αυτός αποτελεί κοινή επιδίωξη για την ανάπτυξη της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής των επί μέρους ευρωπαϊκών χωρών, λαμβανομένου, βέβαια, υπόψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας διακρίνεται και καθορίζεται από τα στοιχεία εκείνα που ανταποκρίνονται στις εθνικές και τις άλλες ιδιαιτερότητες της κοινωνίας της. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, και µε γνώμονα την αναγκαιότητα ανάπτυξης της ποιότητας της εκπαίδευσης, πρέπει να ενταχθεί και το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα με τις κατάλληλες προσαρμογές, που θα το καταστήσουν περισσότερο ποιοτικό, περισσότερο δυναμικό, περισσότερο αποτελεσματικό.

 1. Κανόνες λειτουργίας του σχολείου

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και η διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου,  καθορίζουμε τους παρακάτω βασικούς κανόνες λειτουργίας του σχολείου μας, με τρόπο σαφή, ώστε να ρυθμίζονται οι συνθήκες της καθημερινότητάς μας στο σχολείο. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη σωστή εφαρμογή του, απαιτείται η συνεργασία και η συναίνεση όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής (εκπαιδευτικών, μαθητών, κηδεμόνων) προκειμένου να γίνεται σεβαστό, αλλά περισσότερο να το κάνουν οδηγό τους οι δύο βασικοί εταίροι, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.

 • Γενικές αρχές
 • Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας σεβόμαστε τον εαυτό μας ως πρόσωπα,      (θέματα υγείας και ασφάλειας) αλλά και ως προσωπικότητες, (θέματα συμπεριφοράς και σχέσεων) και έχουμε βασική προτεραιότητα να φροντίζουμε αδιάλειπτα για αυτό. Το ζήτημα της υγείας μας και της ασφάλειάς μας είναι η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα που έχουμε. Αποφεύγουμε  ενέργειες που προσβάλλουν την προσωπικότητα του ατόμου (ειρωνικά σχόλια, προσβολές, βρισιές, αποκλεισμός, διάδοση φημών εις βάρος κάποιου, κλπ).
 • Επιλύουμε τις διαφωνίες μας με δημοκρατικό διάλογο και επιδιώκουμε την ανοχή στη διαφορετικότητα μας αλλά και το δικαίωμα των άλλων στη διαφορετικότητα. Έχουμε παράλληλα πάντα στην άκρη του μυαλού μας, ότι είμαστε μέλη σε μια κοινότητα, σε μια ομάδα και κατανοούμε την ανάγκη να λειτουργεί η ομάδα.
 • Δεν παρεμποδίζουμε την ομαλή λειτουργία του σχολείου με οποιονδήποτε τρόπο. Σεβόμαστε το δικαίωμα όλων, όσοι εργάζονται με κάποιον τρόπο στη σχολική κοινότητα, να επιτελούν τον ρόλο τους.
 • Δεν ξεχνάμε τέλος ότι συστεγαζόμαστε, δηλαδή συμβιώνουμε καθημερινά, με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς από τα άλλα δύο σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης μας, το Γυμνάσιο και το Επαγγελματικό Λύκειο. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα μας πρέπει να συνεργάζεται και με άλλες δύο ομάδες. Δύσκολο; Λίγο ναι. Ακατόρθωτο; Όχι.

 

 • Ξεκίνημα της ημέρας
 • Τα μαθήματα στο Σχολικό μας Συγκρότημα, άρα και στο Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων αρχίζουν καθημερινά στις 8.00 π.μ.Φροντίζουμε να είμαστε στο σχολείο μας νωρίτερα για να έχουμε το χρόνο να τακτοποιήσουμε τις ανάγκες μας (να προσαρμοστούμε από το πρωινό ξύπνημα, να πούμε τα πρώτα νέα μας με τους συμμαθητές μας, να προετοιμάσουμε τη δουλειά της πρώτης ώρας μας κλπ). Οι μαθητές παραμένουν στην αυλή (όταν δεν βρέχει) μέχρι το κουδούνι να σημάνει το πρωινό μάζεμα για το ξεκίνημα της μέρας. Αν ο καιρός είναι βροχερός παραμένουμε στους διαδρόμους ή τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου μας. Οι εφημερεύοντες είναι, επίσης έγκαιρα στη θέση τους φροντίζοντας μαζί με όλους για την ασφάλεια όλων μας.
 • Οι μαθητές που μεταφέρονται με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς φθάνοντας στο σχολείο παραμένουν στους σχολικούς χώρους αποφεύγοντας να περιφέρονται σε χώρους εκτός του σχολείου, αν δεν υπάρχει λόγος.
 • Ηπρωινή συγκέντρωση και η προσευχή αποτελούν το ξεκίνημα της μέρας μας και απαιτεί τη συμμετοχή όλου του σχολείου. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, μαθητές και καθηγητές για να πούμε ή να ακούσουμε σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά θέματα που μας αφορούν.
 • Αν κάποιος μαθητής είναιαλλόθρησκος, μπορεί να μη συμμετέχει στην προσευχή, σεβόμενος παράλληλα το δικαίωμα των υπολοίπων να συμμετέχουν.
 • Εκτός από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά νωρίτερα στο σχολείο και αυτοί που έχουν μάθημα έρχονται νωρίτερα για να προετοιμάσουν το μάθημά τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης ενημερώνεται τηλεφωνικά ο διευθυντής ή ο αναπληρωτής του.
 • Οι εκπαιδευτικοί που φθάνουν νωρίτερα στο σχολείο και διαπιστώνουν ότι κάποιος εφημερεύων συνάδελφος έχει καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο, φροντίζουν να τον αντικαθιστούν μέχρι να έλθει.
 • Αφού ο καθηγητής έχει μπει στην αίθουσα και το μάθημα έχει ξεκινήσει , οι μαθητές που έχουν καθυστερήσει δεν επιτρέπεται να ενοχλήσουν. Μπορούν να περάσουν στο μάθημα μόνο, αν για την καθυστερημένη προσέλευσή τους ήταν ενήμερος ο καθηγητής ή ο Διευθυντής. Σε κάθε άλλη περίπτωση ενημερώνουν τον Διευθυντή και παραμένουν στο χώρο με τις οδηγίες του. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταχωρείται απουσία με ευθύνη του καθηγητή και σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ο καθηγητής φροντίζει να ενημερώσει άμεσα τηλεφωνικά τους γονείς.
 • Σε περίπτωση πουη καθυστέρηση του μαθητή  είναι δικαιολογημένη, περνάει στην τάξη μόνο με ενυπόγραφο σημείωμα του Διευθυντή ή του/της εκπαιδευτικού που τον απασχόλησε.

 

 • Στο μάθημα

 

Την κύρια υποχρέωση και ευθύνη για το  μάθημα έχει ο καθηγητής, ο οποίος μπορεί και πρέπει να παίρνει όλα τα μέτρα για να κάνει το αυτονόητο: καλό μάθημα. Όμως με την προσοχή, τη σοβαρότητα και το ενδιαφέρον τους οι μαθητές/τριες οφείλουν να βοηθούν στην ομαλή και παραγωγική διεξαγωγή του μαθήματος αλλά και στη δημιουργία ήρεμου κλίματος.

 • Οι μαθητές μπορούν στη αρχή του σχολικού έτους να επιλέξουν τη θέση και το συμμαθητή που θα μοιραστούν το θρανίο στην αίθουσα. Σε περίπτωση που υπάρχουν θέματα από άλλους συμμαθητές και δεν μπορούν να τα επιλύσουν μόνοι τους, την ευθύνη αναλαμβάνει ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος. Επίσης, σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε οποιοδήποτε μάθημα, ο υπεύθυνος καθηγητής θα πρέπει να παρέμβει να λύσει το πρόβλημα.
 • Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή/τριας το τμήμα ενημερώνεται από το Διευθυντή και οι μαθητές με ευθύνη του Διευθυντή απασχολούνται ή εποπτεύονται από άλλον καθηγητή που έχει κενό.
 • Σε περίπτωση που καθηγητής/τρια καθυστερήσει μέχρι πέντε λεπτά ο απουσιολόγος ενημερώνει τον Διευθυντή.
 • Για να απουσιάσουν οι μαθητέςαπό την τάξη ζητούν την άδεια από τον καθηγητή τους.
 • Οι εκπαιδευτικοίαντιμετωπίζουν όλους τους μαθητές ισότιμα με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος.
 • Οι μαθητές δικαιούνταιτο σεβασμό των καθηγητών και των συμμαθητών τους, έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν σκέψεις, απόψεις και απορίες, να προτείνουν τρόπους για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος και την επίλυση των θεμάτων του τμήματος, να αναλαμβάνουν εργασίες στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων τους και να ενημερώνονται για την αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων τους.
 • Αντίστοιχα,οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στην καθημερινή διδακτική διαδικασία, φέρνοντας τα βιβλία και τα υλικά που χρειάζονται και να μη παρεμποδίζουν το μάθημα κάνοντας θόρυβο ή μιλώντας. Αντίθετα, να σέβονται και να ακούν όποιον μιλά και να ζητούν το λόγο σηκώνοντας το χέρι τους.
 • Κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε διαγωνίσματος οι μαθητές πρέπει να υπακούουν στις υποδείξεις των καθηγητών και να αποφεύγουν φαινόμενααντιγραφής, συνέπεια των οποίων είναι η  αφαίρεση του γραπτού και τη βαθμολόγηση του με μονάδα.

 

 • Στο διάλειμμα

 

 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων (όταν δεν βρέχει) οι μαθητές βγαίνουν στον προαύλιο χώρο και οι αίθουσες κλειδώνονται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υπενθυμίζει στους μαθητές να μην αφήνουν χρήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα όταν φεύγουν από την τάξη.
 • Η αγορά τροφίμων και αναψυκτικών μπορεί να γίνει από το κυλικείο του σχολείου το οποίο βρίσκεται στον εσωτερικό χώρο. Οι μαθητές σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες και βάση του κανονισμού λειτουργίας των σχολικών κυλικείων, μπορούν να προτείνουν στον υπεύθυνο του κυλικείου την προμήθεια νέων προϊόντων που επιτρέπονται προς κατανάλωση. Αυτονόητος θεωρείται και ο σεβασμός στο χώρο του κυλικείου όσο αφορά την καθαριότητα, την ευταξία και τη συνεργασία με τους υπεύθυνους του κυλικείου.
 • Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να παραμένουν στις σχολικές τουαλέτες.
 • Αν κάποιος μαθητής είναι ασθενής, μπορεί να μη βγει στον προαύλιο χώρο στο διάλειμμα και με σχετική άδεια του Διευθυντή ή του εφημερεύοντα καθηγητή να παραμείνει στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους.
 • Σε περίπτωση αλλαγής αίθουσας οι μαθητές φροντίζουν να πάρουν τα αναγκαία ρούχα και βιβλία στο τέλος της προηγούμενης ώρας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές και συνεργάζονται για την επίλυσή του.
 • Οι εφημερεύοντες καθηγητές φροντίζουν για την προστασία του χώρου και πρωτευόντως για την ασφάλεια των μαθητών του σχολείου. Σε έκτακτη περίπτωση που δεν μπορούν να κάνουν εφημερία, ενημερώνουν έγκαιρα τη Διεύθυνση.

 

 

 • Σεβασμός των χώρων και των μέσων

Στο σχολικό μας χώρο περνάμε μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας. Η καθαριότητα και η αισθητική του περιβάλλοντος χώρου ομορφαίνει τη ζωή μας και δημιουργεί ένα πολιτισμένο και ευχάριστο περιβάλλον μάθησης. Για το λόγο αυτό:

 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται την κινητή και την ακίνητη περιουσία του σχολείου και να φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση τόσο των τάξεών τους όσο και του σχολείου (να μη γράφουν στα θρανία και τους τοίχους, να μην καταστρέφουν τις καρέκλες τους, να φροντίζουν να μη γίνονται ζημιές στον εργαστηριακό εξοπλισμό) και των εξωτερικών χώρων γενικότερα. Για τον λόγο αυτό θα ορίζονται δύο μαθητές κάθε εβδομάδα από κάθε τάξη, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ευταξία των σχολικών χώρων κατά την είσοδο ή έξοδο των συμμαθητών τους από τη σχολική τάξη.
 • Οι μαθητές που χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την επιβίβαση και αποβίβαση για αποφυγή τυχόν ατυχημάτων. Θα πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια προς τους συμμαθητές τους, προς τους οδηγούς των λεωφορείων ή των ταξί που τους μεταφέρουν και στους συνεπιβάτες τους στα λεωφορεία, να φροντίζουν να μην προκαλούν φθορές στα μέσα μεταφοράς και να μην μετακινούνται κατά την διάρκεια της πορείας τους.
 • Φροντίζουμε να διατηρούμε καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου (τάξεις, εργαστήρια, διαδρόμους, κλιμακοστάσια, προαύλιο κ.λπ.).
 • Προσέχουμε να πετάμε τασκουπίδια μόνο στους κάδους και προτρέπουμε τους συμμαθητές μας να κάνουν το ίδιο.
 • Φροντίζουμε να αφήνουμε τις τουαλέτες καθαρές και δεν σπαταλούμε τα υλικά.
 • Όσοι δανείζονταιβιβλία από τη βιβλιοθήκη οφείλουν να τα επιστρέφουν σε καθορισμένο χρόνο, στην κατάσταση που τα παρέλαβαν, καθόσον αποτελούν περιουσία του σχολείου.
 • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων, αναψυκτικών ή τσίχλας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας ή στο εργαστήριο.
 • Η χρήση οποιασδήποτε φαρμακευτικής ουσίας επιτρέπεται, όταν συντρέχει ιατρικός λόγος και αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση της Διεύθυνσης από τον κηδεμόνα.
 • Δεν επιτρέπεται η παραγγελία τροφίμων ή ροφημάτων από καταστήματα εκτός σχολείου, τη στιγμή που υπάρχει κυλικείο στο σχολείο.
 • Αν βρουν αντικείμενα που δεν τους ανήκουν, πρέπει να τα παραδώσουν αμέσως στην Διεύθυνση του Σχολείου.

 

 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας λειτουργίας των μηχανημάτων-συσκευών-εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο και να σέβονται τις υποδείξεις των καθηγητών για την ασφαλή εκτέλεση των ασκήσεων.

 

 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να μην προκαλούν ζημιές. Όποιος προκαλεί ζημιές εκτός από τον πειθαρχικό έλεγχο,  υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα τη ζημιά. Χρέος των μαθητών/τριών είναι η προστασία της σχολικής περιουσίας και γι’ αυτό έχουν καθήκον να αναφέρουν τις ζημιές.

 

 • Τέλος, οι μαθητές/τριες, με υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους, μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο με ποδήλατο το οποίο κλειδώνουν με δική τους ευθύνη στον προβλεπόμενο χώρο, χωρίς να το χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.

 

 • Σχέσεις με τους συμμαθητές

Οι μαθητές έχουν την υποχρέωση να δείχνουν τον κατάλληλο σεβασμό και ευγένεια απέναντι στους συμμαθητές τους τόσο στον χώρο του σχολείου όσο και έξω από αυτόν. Οι σχέσεις μεταξύ τους πρέπει να χαρακτηρίζονται από αρμονία και κατά κύριο λόγο από ανιδιοτέλεια. Οι φιλικές σχέσεις οδηγούν σε ένα όμορφο κλίμα στον σχολικό χώρο, καθώς  αποφεύγονται οι εντάσεις και δεν παρεμποδίζεται το έργο των καθηγητών. Μία δυνατή φιλία με γερές βάσεις δεν αφήνει περιθώρια τέτοιων περιστατικών, αντιθέτως θα πρέπει να λειτουργεί ως    παράδειγμα προς μίμηση.

Στις μέρες μας βέβαια παρατηρείται το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία. Αποτελεί ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη ενός παιδιού ή εφήβου. Το πρόβλημα αυτό υπήρχε από την αρχή της μαζικής εκπαίδευσης, αλλά πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, στη σημερινή εποχή.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι αρκετά σημαντικός για την αναγνώριση και την μείωση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Οφείλουν, λοιπόν, να είναι προσεχτικοί  και να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τα σημάδια κινδύνου που δείχνουν ότι κάποιος μαθητής έχει πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού.

Η συνεργασία εκπαιδευτικών-μαθητών θα πρέπει να φέρει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ομάδας μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες που ευνοούν την ανάπτυξη δεσμών και ταυτίσεων μεταξύ των παιδιών. Με αυτό τον τρόπο δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης για τους άλλους και ταυτόχρονα προωθείται και ενθαρρύνεται η δημιουργία ενός ήπιου κλίματος, αλλά και ενός δομημένου πλαισίου λειτουργίας μέσα στη τάξη.

Οι γονείς χρειάζεται να συνδράμουν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών για την επίλυση των προβλημάτων και να μην στέκονται εμπόδιο, γιατί ενέργειες εχθρικές προς το σχολικό περιβάλλον ενδέχεται να επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά.

 • Σχέσεις με τους καθηγητές

Αυτό που μερικές φορές διαταράσσει τις σχέσεις καθηγητή-μαθητή είναι η αξιολόγηση.   Ο καθηγητής οφείλει να εξετάζει καθημερινά όσο περισσότερους μπορεί με κατάλληλες ερωτήσεις και να βάζει αρκετά τεστ 5-10 λεπτών. Η αξιολόγηση των γραπτών πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και δίκαιη για να μη δημιουργείται το αίσθημα της αδικίας στους μαθητές. Γι’ αυτό οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές, που νομίζουν ότι αδικήθηκαν και να εξετάζουν πάλι την περίπτωση τους. Ιδιαίτερα να προσέχουν όσους δεν έγραψαν σε κάποιο τεστ ή διαγώνισμα και να φροντίζουν να διαπιστώσουν, αν κάτι τέτοιο είναι περιστασιακό ή δείχνει την πραγματική εικόνα της επίδοσης του. Επίσης, στην αξιολόγηση των μαθητών εμπλέκεται και η   παρέμβαση των γονέων, κάτι που μερικές φορές διαταράσσει τις σχέσεις τους με τους καθηγητές.

Η διαφορετική προσωπικότητα κάθε εκπαιδευτικού διαφοροποιεί και την παιδαγωγική προσέγγιση. Έτσι σε κάποιες περιπτώσεις οι σχέσεις καθηγητών-μαθητών διαταράσσονται λόγω ακριβώς αυτής της διαφορετικής παιδαγωγικής προσέγγισης. Οι διαφορετικές εμπειρίες επίσης εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών μπορεί να τροφοδοτούν μια αντιπαράθεση. Αυτό είναι αναμενόμενο, πιθανό και ζητούμενο σε μια κοινωνία της διαφορετικότητας. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να συζητούνται ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους απευθείας,  με τη συνεργασία του Δ/ντή αλλά και του Συλλόγου των Καθηγητών για όσο το δυνατόν ενιαία αντιμετώπιση των μαθητών. Το πρόβλημα δεν είναι να είναι μόνο αρεστός-ευχάριστος ο καθηγητής στα παιδιά, αλλά να είναι και σωστός. Ο καθηγητής με το ήθος του και τη σοβαρότητα του αμβλύνει τα προβλήματα χωρίς να εξισώσει τη συμπεριφορά του με αυτή των μαθητών. Αντίθετα στόχος πρέπει να είναι η ποιοτική βελτίωση της μαθητικής συμπεριφοράς και σε κάθε περίπτωση η παροχή ποιοτικού έργου που βοηθάει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου.

Φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού αντίστοιχα με αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτουν σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις  και ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ή σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Η σχολική κοινότητα οφείλει να προλαμβάνει αλλά και να καταδικάζει τέτοια φαινόμενα όταν και άμα προκύπτουν.

 

 • Θέματα εμφάνισης

Η αμφίεση είναι προσωπική επιλογή, η οποία πρέπει να συνάδει με  την ιδιότητα όμως του μαθητή, το ρόλο του καθηγητή ή την ιδιότητα του συνεργάτη στη σχολική κοινότητα, γι΄ αυτό επιβάλλεται να είναι ευπρεπής, τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και σε εξωσχολικές δράσεις.

Στο μάθημα ειδικά της Γυμναστικής, οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν με αθλητική ενδυμασία δηλαδή αθλητική φόρμα και παπούτσια.

 

 • Εκδηλώσεις στο σχολείο

Οι μαθητές συμβάλλουν με πρωτοβουλίες και ιδέες στις δραστηριότητες και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου, που αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό και συμπεριφορά.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις σχολικές δραστηριότητες (εθνικές, θρησκευτικές γιορτές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες) αποτελεί ηθική υποχρέωση. Η μη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις σχολικές δραστηριότητες θα λαμβάνεται υπόψη από το Σύλλογο Διδασκόντων για αποφάσεις που θα λαμβάνονται σχετικά με τις υπόλοιπες κοινές δράσεις του σχολείου (π.χ. ομαδικές εκδρομές).

 

 • Περίπατοι και εκδρομές

 

 • Οι περίπατοι και οι εκδρομές είναι ουσιαστικά εκπαιδευτικά εργαλεία κάθε σχολείου. Έτσι, γίνεται προσπάθεια να αξιοποιείται αυτό το μέσο στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου μας είναι η συνεργασία με φορείς που μπορούν να συνδράμουν την προσπάθεια αυτή (Σύλλογος γονέων, Δήμος, άλλοι τοπικοί φορείς) και η συνέπεια των μαθητών-γονέων στο σχεδιασμό της κάθε δράσης μας.
 • Όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις προγραμματίζονται και γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες στην αρχή της σχολικής χρονιάς με τη συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων, των εκπροσώπων των μαθητών και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Κατά το νόμο, ο γονέας/ κηδεμόνας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δίνει την άδεια στο παιδί του να συμμετάσχει στην εκδρομή αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη συμπεριφορά του, αποδεχόμενος παράλληλα την αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση, η οποία είναι δεσμευτική.
 • Για την πραγματοποίηση περιπάτου θα πρέπει:
 1. Το 15/μελές συμβούλιο να ενημερώσει τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα το Διευθυντή
 2. Να αποφασίσει ο σύλλογος εξετάζοντας όλες τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ή όχι του περιπάτου την προηγούμενη μέρα και να εξετάσει ο σύλλογος -εφόσον έχει αποφασίσει για την πραγματοποίηση του περιπάτου- το πρωί τις καιρικές συνθήκες και να πάρει την τελική απόφαση της πραγματοποίησης ή μη του περιπάτου.
 • Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση περιπάτου είναι οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες.
 • Οι εκδρομές έχουν ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Επομένως, όλες οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις πρέπει να συμφωνούν μ’ αυτόν.
 • Η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις είναι δικαίωμα των μαθητών/-τριών και συναρτάται με τις υποχρεώσεις αυτών εντός της μαθητικής κοινότητας (ενεργός συμμετοχή) και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του σχολείου (σχολικές εορτές, παρελάσεις κ.λ.π.).
 • Η συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών στις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της εκδρομής είναι υποχρεωτική και έχει ομαδικό χαρακτήρα.
 • Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η απομάκρυνση των μαθητών/τριών χωρίς την άδεια των συνοδών καθηγητών.
 • Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις και συναντήσεις με εξωσχολικούς χωρίς την άδεια των συνοδών καθηγητών.
 • Δεν επιτρέπονται συμπεριφορές που δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα (π.χ. χρήση αλκοόλ, πρόκληση ζημιών και καταστροφών στα μέσα μεταφοράς, τα καταλύματα και τους επισκεπτόμενους χώρους, επιθετική συμπεριφορά, ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ίδιων και άλλων, παραβίαση των ωρών κοινής ησυχίας κ.λ.π.).
 • Κατά την διάρκεια των περιπάτων, των ημερήσιων ή πολυήμερων εκδρομών οι μαθητές του σχολείου πρέπει να επιδεικνύουν συνέπεια στο καθορισμένο πρόγραμμα και κυρίως να έχουν σωστή συμπεριφορά.

 

 • Γι΄ αυτά δεν συζητάμε …
 • Το ΚΑΠΝΙΣΜΑ των μαθητών σε όλους τους χώρους του σχολείου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σύμφωνα με το νόμο (Αριθ. 88202/25-06-2009:ΦΕΚ 1286Β’: Υπουργική Απόφαση).
 • Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση του ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (Αριθ. Γ2/132328/07-12-2006 και Γ2/100553/04-09-2012 αποφάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ.), καθώς επίσης οποιουδήποτε συστήματος εγγραφής ήχου ή εικόνων στον χώρο του Σχολείου και κατά την διάρκεια περιπάτων και εκδηλώσεων. Όταν οι μαθητές επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τους γονείς/κηδεμόνες τους, μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του Σχολείου.
 • Δεν επιτρέπεταιη φωτογράφιση μαθητών και καθηγητών στο χώρο του σχολείου, καθώς και η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο μαθητών και καθηγητών στο διαδίκτυο.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το όνομα του σχολείου σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις χωρίς την σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης ή του συλλόγου των διδασκόντων.

 

 1. Παιδαγωγικός έλεγχος και συνέπειες

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές, σύμφωνα πάντοτε με την σχολική νομοθεσία και τις αρχές της παιδαγωγικής για τη δημιουργία σωστού κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών οφείλει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός/μιας μαθητή/τριας στους κανόνες του σχολείου, τα παιδαγωγικά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Ο Διευθυντής του σχολείου μπορεί να αξιοποιεί παιδαγωγικά μέτρα όπως προφορική παρατήρηση, επίπληξη και αποβολή από τα μαθήματα μιας ημέρας όπως και κάθε καθηγητής/τρια. Στην περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και παρεμπόδισης της διδακτικής διαδικασίας, οφείλει να παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης. Οι γονείς θα ενημερώνονται τηλεφωνικώς από τον καθηγητή/τρια που απέβαλε το παιδί τους από την τάξη. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. Μετά από τιμωρία μαθητή/τριας οι γονείς ή κηδεμόνες του/της πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο για συνεργασία και ενημέρωση. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρούνται και απασχολούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου.

 

 1. Εκπαιδευτικό προσωπικό

Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν όλους τους μαθητές ισότιμα με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος.

Διευθυντής

 • Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία.
 • Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, ενημερώνει το σύλλογο των διδασκόντων, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων.
 • Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 • Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου.
 • Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
 • Διαβιβάζει προς τους προϊσταμένους του προτάσεις για αλλαγές ή τροποποιήσεις που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο.

Καθηγητές

 • Παρίστανται όλοι στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Διευθυντής ή κάποιος εκπαιδευτικός θέλει να απευθυνθεί στο σύνολο των μαθητών.
 • Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους και εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και φροντίζουν την τήρηση της καθαριότητας των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.
 • Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρησή αυτών κλειδώνοντας την αίθουσα.
 • Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές.
 • Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής.
 • Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
 • Λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.

Ο υπεύθυνος τμήματος παίζει καθοριστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματός του και κατ’ επέκταση του σχολείου. Εκτός από τις τυπικές υποχρεώσεις έχει και ένα ουσιαστικό ρόλο. Είναι ο «συνδετικός κρίκος» του τμήματος με το σύλλογο των καθηγητών και το Διευθυντή. Ο υπεύθυνος καθηγητής πρέπει να γνωρίζει τις τυχόν ιδιαιτερότητες – προβλήματα (υγείας, κοινωνικά – προσωπικά) του κάθε μαθητή, προβλήματα συμπεριφοράς ή προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στο τμήμα και στη συνέχεια να ενημερώνει το Διευθυντή και όταν κρίνεται απαραίτητο και τους διδάσκοντες και τους γονείς. Είναι γενικά υπεύθυνος για την επίβλεψη των μαθητών σε περιπτώσεις που δεν ακολουθείται το ωρολόγιο πρόγραμμα (διενέργεια μαθητικών εκλογών, ημέρα αθλητικών εκδηλώσεων κλπ).

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες των υπευθύνων τμήματος είναι:

 • Τηρούν σε ασφαλές μέρος τους φακέλους των αποκομμάτων απουσιών των τμημάτων.
 • Παραλαμβάνουν και διατηρούν με κάθε εχεμύθεια τον ατομικό κωδικό εισόδου τους στο Myschool.
 • Τηρούν, ελέγχουν και ενημερώνουν τακτικά τις ηλεκτρονικές ατομικές καρτέλες των μαθητών στο Myschool.
 • Παραλαμβάνουν, με δική τους ευθύνη, τα δελτία απουσιών από τους απουσιολόγους μια φορά την εβδομάδα.
 • Καταχωρούν με τη συνεργασία του υπεύθυνου Myschool και αποστέλλουν με δική τους ευθύνη στους γονείς από την 1 έως 5 κάθε μήνα, το ειδοποιητήριο απουσιών, για τους μαθητές που υπερβαίνουν τις 24 απουσίες.
 • Ιδιαίτερα οι υπεύθυνοι της Γ’ τάξης, ενημερώνουν για θέματα απολυτηρίων, πανελλαδικών και αναλαμβάνουν, μαζί με τον υπεύθυνο του myschool, στο τέλος του έτους την έκδοση και τον έλεγχο των απολυτήριων ή πτυχίων των µαθητών.
 1. Συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες

Η αρμονική και απρόσκοπτη συνεργασία του σχολείου με τους Γονείς – Κηδεμόνες είναι βασική παράμετρος για την εύρυθμη οργάνωση της σχολικής ζωής, την επίλυση θεμάτων, την κοινή δραστηριοποίηση, την ανάδειξη των κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών  καθώς και την υποστήριξη τους στις δυσκολίες τους.

 • Κάθε Γονέας – Κηδεμόνας προσέρχεται στο τελείωμα της σχολικής χρονιάς για την εγγραφή του παιδιού του στο σχολείο, ενημερώνει για τις δυσκολίες ή τα προβλήματα που αυτό τυχόν αντιμετωπίζει και φροντίζει για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή γνωστοποιεί άμεσα στο σχολείο τους λόγους της απουσίας του και προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός των απουσιών αυτών κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, αφού δεν υπάρχει πλέον χαρακτηρισμός των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
 • Το σχολείο επικοινωνεί με τους Γονείς – Κηδεμόνες με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτά τακτικά ενημερώσεις στην ιστοσελίδα του.
 • Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος ενημερώνει τους Γονείς – Κηδεμόνες με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του παιδιού τους (τηλεφώνημα ή ηλεκτρονικό μήνυμα ή επιστολή) για την απουσία των μαθητών/τριών και πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους Γονείς του/της μαθητή/τριας και ενημερώνει το Διευθυντή του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

Ο Διευθυντής ενημερώνει το γονέα για την καθυστέρηση ή την απουσία και επιβεβαιώνει αν αυτή είναι εν γνώσει του κηδεμόνα. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι αποφάσεις του συλλόγου καθηγητών πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στους μαθητές αλλά και στους γονείς.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στις συνελεύσεις που συγκαλεί το σχολικό συγκρότημα. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή. Τα θέματα  της παιδαγωγικής οργάνωσης και λειτουργίας των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Συμφωνία στην εφαρμογή του πλαισίου οργάνωσης

Το πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής περιέχει τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται έτσι ώστε να λειτουργήσει ομαλά το σχολικό συγκρότημα. Το πλαίσιο αυτό, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Συλλόγου Διδασκόντων και των μαθητικών κοινοτήτων του σχολικού έτους 2018-2019 και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και τις δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτό αρχίζει το διδακτικό έτος και εφαρμόζεται πιστά, ως τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Να αναφερθεί ότι, το πλαίσιο αυτό διέπεται από σεβασμό, αξιοπρέπεια  και πειθαρχία τόσο απέναντι στα εκπαιδευτικά θέματα που προκύπτουν όσο  στους μαθητές και εκπαιδευτικούς  που καλούνται να τα εφαρμόσουν. Η πορεία αυτή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς βελτιώνει  την αποτελεσματικότητα του σχολείου σε εκπαιδευτικά και διδακτικά θέματα και συνδράμει στο δύσκολο έργο των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Είναι με λίγα λόγια αυτό που λέει η λαϊκή σοφία: οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.

 1. Για το τέλος…

Έτσι λοιπόν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη αφού διαβάσαμε το παραπάνω κείμενο συμφωνούμε και κάνουμε αποδεκτούς όλους τους κανόνες για την ομαλή λειτουργία του σχολείου μας χωρίς παρεκκλίσεις. Οι κανόνες αυτοί είναι δεσμευτικοί για ολόκληρη τη σχολική χρονιά και εκτός της ατομικής υποχρέωσης να τηρούνται ευλαβικά, θα πρέπει να έχουμε όλοι μέριμνα για την εφαρμογή τους σε επίπεδο σχολείου αλλά και ευρύτερα σε κοινά με τα άλλα σχολεία θέματα, από όλους τους μετέχοντες στην σχολική διαδικασία όλων των συστεγαζόμενων σχολείων.

Οι συμφωνούντες

Οι μαθήτριες-μαθητές

της …… τάξης

Ονοματεπώνυμο                                                        Υπογραφή

 1. ………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………..
 4. ………………………………………………………………………………..
 5. ………………………………………………………………………………..
 6. ………………………………………………………………………………..
 7. ………………………………………………………………………………..
 8. ………………………………………………………………………………..
 9. ………………………………………………………………………………..
 10. ………………………………………………………………………………..
 11. ………………………………………………………………………………..
 12. ………………………………………………………………………………..
 13. ………………………………………………………………………………..
 14. ………………………………………………………………………………..
 15. ………………………………………………………………………………..
 16. ………………………………………………………………………………..
 17. ………………………………………………………………………………..
 18. ………………………………………………………………………………..
 19. ………………………………………………………………………………..
 • ………………………………………………………………………….
 1. ………………………………………………………………………………..
 • ………………………………………………………………………….

 

Για το σύλλογο διδασκόντων

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Νικ. Σπανός