Σύλλογος Διδασκόντων

Σπανός Βασίλης ΠΕ11 (Γυμναστής)

Ντότσικα Αικατερίνη ΠΕ02 (Φιλόλογος)

Παπαδάτος Νικόλαος ΠΕ02 (Φιλόλογος)

Κωνσταντινόπουλος Κων/νος ΠΕ02 (Φιλόλογος)

Παπανικολάου Παναγιώτης ΠΕ03 (Μαθηματικός)

Πανταζοπούλου Ελένη ΠΕ03 (Μαθηματικός)

Μπιλάλη Ευφροσύνη ΠΕ04.01(Φυσικός)

Σουλιντζή Νικολίτσα ΠΕ04.04 (Βιολόγος)

Παπαδοπούλου Ευτυχία ΠΕ05

Καραμέτου Αγγελική ΠΕ06 (Αγγλικής γλώσσας)

Κάκου Κωνσταντίνα ΠΕ06 (Αγγλικής γλώσσας)

Παπαϊωάννου Δημήτρης ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)

Κεχαγιόγλου Μαργαρίτα ΠΕ80 (Οικονομολόγος)

Θεοδωροπούλου Ελένη ΠΕ86 (Πληροφορικής)