Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τις ημερομηνίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υγεινομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. για το 2020 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2020