Χριστουγεννιάτικες ευχές

Χριστουγεννιάτικες ευχές

Η σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου Καλαβρύτων εύχεται

Καλές Γιορτές

 (Υγεία + Χαρά + Αισιοδοξία + Ανθρωπιά + Σεβασμός + Δύναμη + Τύχη + )ν =2021

https://www.youtube.com/watch?v=r-7KMnSwCaA&ab_channel=Greek_Culture