Ωρολόγιο πρόγραμμα για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020