Όχι μόνο σήμερα. Κάθε μέρα! 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Όχι μόνο σήμερα. Κάθε μέρα! 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

Ενημερωτικό Σημείωμα για την 25η Νοεμβρίου

“Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών”
Η βία κατά των γυναικών αναγνωρίζεται διεθνώς ως έγκλημα. Είναι διαταξική και διαφυλετική
και πλήττει βάναυσα τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών που την
υφίστανται. Για να αναδειχθεί η σοβαρότητα και η έκταση του προβλήματος, ο ΟΗΕ έχει
ανακηρύξει από το 1999 την 25η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας
κατά των Γυναικών.
Στην Ελλάδα, καίριο ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαδραματίζει
η λειτουργία υποστηρικτικών δομών του Πανελλαδικού Δικτύου της Γενικής Γραμματείας
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο αποτελείται από 44
Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, 19 Ξενώνες Φιλοξενίας και την 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή
SOS 15900.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
εντάσσεται στις υποστηρικτικές δομές του Δικτύου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της
βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.
Οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής και
αφορούν σε:
• Ενημέρωση και Εξειδικευμένη πληροφόρηση
• Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου)
• Εργασιακή συμβουλευτική
• Νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τις σχετικές
διαδικασίες για επιμέλεια – διατροφή ανηλίκων – έκδοση διαζυγίου καθώς και για την
υποβολή μήνυσης και ασφαλιστικών μέτρων, κ.ά.
• Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις
αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς
αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και
υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας δέχεται γυναίκες που: α) αντιμετωπίζουν πολλαπλές
διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ κ.τ.λ.), β) έχουν υποστεί
σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή/και λεκτική βία, και
συγκεκριμένα:
• ενδο-οικογενειακή/συντροφική βία
• βιασμό ή απόπειρα βιασμού
• σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο κ.λπ.
Επίσης, δέχεται γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή παράνομης διακίνησης και
εμπορίας με σκοπό την οικονομική/σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας:
Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας
Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-16:00
Κανακάρη 101β, 26221, Πάτρα
Τηλ: 2610620059
E-mail: patra@isotita.gr
www.kethi.gr, www.womensos.gr

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο: