ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Αφού συμπληρωθεί , να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email του σχολείου ή να την προσκομίσουν οι μαθητές με υπογραφή του γονέα/κηδεμόνα τους έως την Τετάρτη 28-09-2022

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2022_23