ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Αφού συμπληρωθεί , να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email του σχολείου ή να την προσκομίσουν οι μαθητές με υπογραφή του γονέα/κηδεμόνα τους έως την Τρίτη 09-11-2021

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2021_22 ενισχυτικη