«ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ»

«ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ»

Στα πλαίσια του μαθήματος «Γεωλογία-Γεωγραφία» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το φορέα διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού μελετήθηκαν γεώτοποι(σημεία με αξιοσημείωτο γεωλογικό ενδιαφέρον) του γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού από την Α’ τάξη και από το  τμήμα Β1 της Β’ τάξης του Γυμνασίου Καλαβρύτων.

Το γεωπάρκο του Χελμού-Βουραϊκού αποτελεί το 3ο ελληνικό γεωπάρκο και εντάχθηκε στο πρόγραμμα της UNESCO το 2015. Επιλέχτηκε η μελέτη του λόγω της εξαιρετικής σημασίας του για την περιοχή και της  ανάγκης εξοικείωσης των μαθητών με κάποιους από τους γεώτοπους. Παρουσιάστηκαν δέκα χαρακτηριστικοί γεώτοποι της περιοχής, από τους σαράντα που περιλαμβάνονται στο γεωπάρκο. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι γεώτοποι: Πόρτες-Τρικλιά (φαράγγι Βουραϊκού), το Σπήλαιο των λιμνών, το Μάτι του Λάδωνα, οι λίμνες Δόξα και Τσιβλού, το Βαλβούσι, τα κροκαλοπαγή του Μέγα Σπηλαίου και του Ξερόκαμπου, οι λιγνίτες Παλαιοχωρίου και οι καταβόθρες του Φενεού. Στη συνέχεια μελετήθηκαν κάποιες από τις γεωλογικές δομές τους και οι διεργασίες που οδήγησαν στο σχηματισμό των δομών αυτών. Επίσης, συζητήθηκε  η σημασία που έχουν οι περιοχές αυτές ως βιότοποι και η ανάγκη διατήρησης και προστασίας τους.

Έπειτα, οι μαθητές επέλεξαν τους γεώτοπους που θα ήθελαν να επισκεφτούν μόλις τους δοθεί η ευκαιρία. Οι πιο δημοφιλείς γεώτοποι ήταν οι λίμνες Τσιβλού και Δόξα, καθώς και το Μάτι του Λάδωνα. Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν για κάθε γεώτοπο αυτά που εντυπωσίασαν περισσότερο τους μαθητές ήταν οι ασβεστόλιθοι, η ανεξερεύνητη πλευρά του Σπηλαίου των Λιμνών και η αποικία των νυχτερίδων που βρίσκεται εκεί, η οβίδα που υπάρχει στο μάτι του Λάδωνα και το πώς μια κατολίσθηση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας λίμνης. Επιπρόσθετα, η αξία των λιγνιτών, τα οστά μεγάλων θηλαστικών που έχουν βρεθεί στην περιοχή, τα κροκαλοπαγή πετρώματα και το σπάνιο φυτό Silene conglomeratica, που φύεται αποκλειστικά στο γεωπάρκο κίνησαν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Με βάση τα παραπάνω κατασκευάστηκε αφίσα που θα σταλεί σε όλα τα γεωπάρκα του δικτύου με σκοπό να τονιστεί η αξία του γεωπάρκου και να μεταδοθεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον,  παρά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας που διανύουμε τώρα..