“Μιλώντας με τα χέρια”

“Μιλώντας με τα χέρια”

Στις 24 Μαΐου 2024, οι μαθητές της Β’ τάξης συναντήθηκαν διαδικτυακά με τον κ. Χρήστο Βάββα, δάσκαλο Ελληνικής Νοηματικής στη σχολή Νοηματικής Talking Hands. Οι μαθητές/μαθήτριες άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία του κ. Χρήστου που έπαψε να ακούει όταν ήταν πολύ μικρός, έμαθαν για τις διαβαθμίσεις της κώφωσης, τα βοηθήματα ακοής, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κωφοί σε μια κοινωνία κυρίως ακουόντων και για τη νοηματική γλώσσα. Επιπλέον έμαθαν να «λένε» με τα χέρια τους κάποιες λέξεις όπως «ευχαριστώ», «μπράβο», «πώς σε λένε», «ονομάζομαι».