Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας της μόδας

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας της μόδας

Στις 20 και 27 Μαρτίου 2024 με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για το νερό (22 Μαρτίου 2024), οι μαθητές της Β’ τάξης συμμετείχαν σε μια διαδραστική παρουσίαση σχετικά με τις υπερβολικές ποσότητες νερού που καταναλώνονται από τη βιομηχανία της μόδας αλλά και τις άλλες εξίσου σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις της βιομηχανίας αυτής στο περιβάλλον. Οι μαθητές εξέφρασαν πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες τους για τους τρόπους με τους οποίους οι απλοί πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση αυτών των προβλημάτων, κυρίως μέσω της μείωσης της υπερκατανάλωσης, την επιλογή κατασκευαστή ανάλογα με τον σεβασμό που δείχνει στη διατήρηση του περιβάλλοντος, της επιλογής ρούχων από φυσικά υλικά και την ανακύκλωση των ρούχων