Φυσική Ιστορία, Εξέλιξη& Μυθικά Πλάσματα

Φυσική Ιστορία, Εξέλιξη& Μυθικά Πλάσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος της Βιολογίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών μελετήθηκε η εξέλιξη των ειδών και η εξήγηση της προέλευσης μυθικών πλασμάτων μέσω της φυσικής ιστορίας. Τα μυθικά πλάσματα και η προέλευση τους μελετήθηκαν από το τμήμα Β2, ενώ η εξέλιξη από τη Γ’ τάξη του Γυμνασίου Καλαβρύτων. Τα μυθικά πλάσματα που αναλύθηκαν ήταν το κράκεν, οι γοργόνες, οι δράκοι, οι κύκλωπες, οι γρύπες, οι μονόκεροι και οι γίγαντες. Σκοπός ήταν η εξήγηση της πιθανής προέλευσης των παραπάνω μύθων μέσω της φυσικής ιστορίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που κίνησαν το ενδιαφέρον των μαθητών αποτέλεσαν η προέλευση των μύθων των δράκων από τα απολιθώματα δεινοσαύρων, του μύθου των κυκλώπων και των γιγάντων από τα απολιθώματα μεγάλων θηλαστικών, του κράκεν από το γιγάντιο καλαμάρι και των γοργόνων από τα θαλάσσια θηλαστικά πχ θαλάσσιες αγελάδες. Στη συνέχεια οι μαθητές επέλεξαν την εξήγηση του μύθου που τους εντυπωσίασε περισσότερο. Ο μύθος των γοργόνων λόγω της σχέσης του με τη θάλασσα, του τρόπου μυθοπλασίας και της εξήγησής του, καθώς και ο μύθος των δράκων, με την εξήγηση πίσω από αυτόν,  αποδείχτηκαν οι δημοφιλέστεροί.

Όσον αφορά στη μελέτη της εξέλιξης, αρχικά εξετάστηκαν οι πρώτοι ευκαρυωτικοί οργανισμοί και τα πρώτα ψάρια, ενώ αναλύθηκαν εκτενέστερα τα διάφορα είδη δεινοσαύρων, ο τρόπος της εξαφάνισής τους καθώς και η εξελικτική πορεία του ανθρώπου. Τα στοιχεία που εντυπωσίασαν περισσότερο τους μαθητές ήταν τα χρωματιστά αυγά των δεινοσαύρων και η φροντίδα τους, η ποικιλία των ειδών των δεινοσαύρων και οι διαφορετικές ιδιότητές τους, το πρώτο είδος δεινοσαύρου που υπήρξε και η εξελικτική πορεία του ανθρώπου. Σκοπός των παραπάνω ήταν η εξοικείωση των μαθητών με την εξέλιξη, η ανάδειξη της σημασίας των απολιθωμάτων και η απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με τη φυσική ιστορία και την πορεία του ανθρώπινου είδους.