Ενημέρωση για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το σχολικό έτος 2019-20