Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές

Δημοσιεύτηκε από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η εγκύκλιος που ορίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, ελέγχου αυτών και  πληροφορίες για τις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί.

Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία (27-02-2022) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα διεξαχθούν κατά τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο.

Προθεσμίες και λεπτομέρειες για την αίτηση διαβάστε στην προκήρυξη:

Προκήρυξη για Αστυνομικές σχολές