Επίσκεψη των μαθητών της Β και Γ Γυμνασίου στο αρχαίο θέατρο της Αιγείρας

Επίσκεψη των μαθητών της Β και Γ Γυμνασίου στο αρχαίο θέατρο της Αιγείρας

Οι μαθητές της Β και της Γ Γυμνασίου πραγματοποίησαν επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της
Αιγειρας στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος. Οι υπεύθυνοι του ΚΠΕ Ακράτας
Κλειτοριας τους μίλησαν στις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού κέντρου στην Ακρατα για
την ιστορία του αρχαίου θεάτρου και για τις δράσεις του ΚΠΕ. Στη συνέχεια τους
συνόδευσαν στο χώρο του αρχαίου θεάτρου όπου τους χώρισαν σε ομάδες και τους
ανεθεσαν διάφορες δραστηριότητες όπως παιχνιδι ρόλων, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού
και συμπλήρωση φύλλων εργασίας σχετικών με το υλικό που τους παρουσιάστηκε. Τους
μαθητές της Β Γυμνασιου συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Δεσποτοπουλου Κων/ να και Κακού
Κων/να ενώ οι μαθητές της Γ Γυμνασίου συνοδεύονταν από την κυρία Ροδοπουλου Ιωάννα και

Χαρακτηνιώτη Πατρούλα