Επέιγουσα ανακοίνωση για τις εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών 2020-2021

Επέιγουσα ανακοίνωση για τις εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών 2020-2021

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021

«Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής eeggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eeggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ myschool και έχει γίνει η μετάπτωση των στοιχείων του στο νέο πεδίο «κηδεμόνας eeggrafes». Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

……..Για την είσοδο στην εφαρμογή eeggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση…..

…..Οι Διευθυντές/-ντριες των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση.

……και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19 οφείλουν να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr/. και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχολική μονάδα ή να παρουσιαστούν, κατόπιν συνεννόησης, για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή τους, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.

α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων …….».

 

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί μικρό μέρος της με αριθμό πρωτ. Φ1α/75919/Δ4/17-06-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Την εγκύκλιο μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας https://kalavryta-highschools.gr/uncategorized/18200/

Ειδικά για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη θα πρέπει κατά την προσέλευση στο σχολείο να είναι ο γονιός μαζί με το παιδί και να υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση του γονιού και του παιδιού, οι κωδικοί του TAXIS NET  για όσους δεν έχουν κάνει την εγγραφή και λογαριασμός (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ) που να φαίνεται η μόνιμη κατοικία για όσα παιδιά μετακινούνται. Για όσους έχουν κάνει την εγγραφή μόνοι τους θα πρέπει να προσκομίσουν εκτυπωμένη την αίτηση.

Για την καλύτερη διευκόλυνση της διαδικασίας αλλά και για την τήρηση των πρωτοκόλλων λόγω του νέου κορονοϊού COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι μπορεἰτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά (2692022147) και να κλείσετε ραντεβού για την επίσκεψή σας στο σχολείο μας. Οι μοναδικές ημέρες κατά τις οποίες μπορείτε να κλείσετε ραντεβού, λόγω των Πανελλαδικών εξετάσεων, είναι: Τρίτη 23/6, Πέμπτη 25/6, Δευτέρα 29/6 και Τρίτη 30/6. Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση και υλοποίηση της διαδικασίας καθώς η πλατφόρμα  https://eeggrafes.minedu.gov.gr θα είναι διαθέσιμη μόνο από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε νε επικοινωνείτε με το σχολείο στο 2692022147 εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

ΓΕΛ Καλαβρύτων «ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ»